Z.GEO

dane kontaktowe

Z.GEO PROJEKTOWANIE I GEODEZJA ANITA ZDUN

PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI INSTALACYJNYMI

GEODEZJA I GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW


„Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem kompleksowych usług geodezyjno-projektowych na obszarze wsparcia LGD Dobra Widawa mająca na celu założenie działalności gospodarczej dot. usług związanych z projektowaniem i geodezją współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.