Z.GEO

Projektowanie i geodezja

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

Firma Z.GEO projektowanie i geodezja Anita Zdun powstała dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kierowanego przez społeczność”

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – wspieramy mieszkańców naszego obszaru, działaczy społecznych, przedsiębiorców – w realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich – projektów kulturalnych, społecznych, inwestycyjnych.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest Stowarzyszeniem działającym na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. Zrzesza 10 sąsiadujących ze sobą gmin: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków, należących do 4 powiatów – oleśnickiego, wrocławskiego, oławskiego oraz namysłowskiego. 

Celem LGD jest łączenie rozproszonych dotąd działań mieszkańców, stymulowanie ich pomysłowości i aktywności związanej z działaniem na rzecz obszaru gmin członkowskich oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju tego obszaru.

Na podstawie podpisanej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, LGD Dobra Widawa prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozdysponowuje środki na następujące działania na swoim obszarze: 

Na wsparcie dla obszaru gmin Partnerstwa Dobra Widawa na okres 2014-2020 przeznaczonych zostało 17 050 000 zł.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 32 01
e-mail: biuro@dobrawidawa.pl
www.dobrawidawa.pl
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – „Oficjalny Profil”

„Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem kompleksowych usług geodezyjno-projektowych na obszarze wsparcia LGD Dobra Widawa mająca na celu założenie działalności gospodarczej dot. usług związanych z projektowaniem i geodezją współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z.GEO PROJEKTOWANIE I GEODEZJA ANITA ZDUN

UL. WESOŁA 11, 55-003 NADOLICE WIELKIE
NIP: 8272164323, REGON: 387177879

PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI INSTALACYJNYMI

TEL: 697-999-355
E-MAIL: anita-zdun@wp.pl 

GEODEZJA I GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW

TEL: 609-509-934
E-MAIL: zgeo@wp.pl

„Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem kompleksowych usług geodezyjno-projektowych na obszarze wsparcia LGD Dobra Widawa mająca na celu założenie działalności gospodarczej dot. usług związanych z projektowaniem i geodezją współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.